Villkor Företagsgrupper

Villkoren gäller Al Dente Samantha Öberg AB, nedan kallat Al Dente, och beställande företag, nedan kallat Gästen, vid bokning av italienska matlagningsevent i Al Dentes regi. I och med bekräftad bokning anses Gästen ha accepterat dessa villkor.

Vem är ansvarig?

Ansvarig arrangör är Samantha Öberg AB, Karlbergsvägen 25, 113 27 Stockholm. Telefon 072-309 49 72. Organisationsnummer 556868-4517.

När är bokningen bindande?

Bokningen gäller ömsesidigt för såväl Al Dente som Gästen, så snart Al Dente formellt har bekräftat bokningen via mail.

När ska Gästen betala?

Gästen ska erlägga betalning för eventet (offererat belopp plus 25% moms, och eventuella tilläggskostnader som kan ha uppkommit vid eventet så som köp av dryck eller andra produkter), senast 25 dagar efter eventet, om inget annat framgår av bekräftelsen.

Vad gäller om Gästen ändrar datum?

Ändring upp till 8 dagar före eventet: Kostnadsfri ombokning till annat datum. 

Ändring av datum närmare än 8 dagar före eventet: Ändringar kan inte göras och 100% av offererat belopp debiteras Gästen. Gästen kan ändra datumet vid ett tillfälle, om ytterligare ombokning önskas göra behöver Gästen betala ett nytt ombokningsskydd.

Med tillägget “ombokningsskydd” á 90 kr/person (gäller samtliga deltagare) kan HELA sällskapet Omboka eventet fram till 8 timmar innan eventstart.

Vad gäller om Gästen ändrar antal deltagare?

Vid ändring av antal deltagare ska Gästen meddela detta senast 5 arbetsdagar före eventet. Vid senare ändring debiteras Gästen alla bokade platser, även de eventuellt outnyttjade. Priset avser det angivna antalet deltagare. Prisändringar vid ändrat antal deltagare kan förekomma.

Vad gäller om Gästen avbokar?

Avbokning mellan 90 till 30 dagar före eventet: 20 % av det offererade beloppet debiteras Gästen. Avbokning mellan 30 och 8 dagar före eventet: 50 % av det offererade beloppet debiteras Gästen. Avbokning närmare än 7 dagar före eventet: 100% av det offererade beloppet debiteras Gästen.

Vad gäller om Gästen inte betalar i avtalad tid?

Vid försenad betalning utgår dröjsmål för ränta enligt räntelagen.

Hur hanterar Al Dente Gästens eventuella önskemål om specialkost?

Gästen ska meddela eventuella allergier och speciella kostönskemål senast 5 dagar före eventet. Al Dente hanterar dessa genom att i största möjliga utsträckning anpassa maträtterna efter Gästens önskemål, varje deltagare har dock själv huvudansvar för sin egen hälsa. Vid luftburna allergier kan Al Dente inte ansvara för att allergener inte förekommer i lokalerna.

Vilka hygienregler gäller vid matlagning hos Al Dente?

Innan matlagningseventet påbörjas ska deltagarna tillsammans med kursledare från Al Dente gå igenom ”Regler och rutiner vid matlagning” för att säkerställa att hygienen under kursen hanteras korrekt och säkert. Samtliga deltagare ansvarar för att de följer dessa föreskrifter.

Vad händer om kunden är försenad?

Vid upp till 60 minuters försening: Eventet skjuts framåt, om möjligt. I annat fall förkortas eventet. Vid mer än 60 minuters försening: Eventet kan inte genomföras enligt avtalat program.

Förbehåll

Al Dente förbehåller sig rätten att avvisa sällskap eller deltagare under vissa förhållanden:

 • Sällskap eller deltagare som är så påverkade av alkohol eller andra droger att eventet inte kan genomföras på ett säkert sätt.
 • Sällskap eller deltagare som på annat sätt äventyrar säkerheten i köket för övriga deltagare eller för Al Dentes personal.

I dessa fall debiteras Gästen 100% av det offererade beloppet för sällskapet eller delar av sällskapet.

Klagomål

Om Gästen har klagomål gällande eventets genomförande ska Gästen i första hand meddela kursledaren detta så att eventuella oklarheter kan lösas omgående. Är detta inte möjligt framförs klagomål skriftligen i efterhand till [email protected].

Alkohol

Alkohol eller annan dryck får ej medtas då lokalerna har serveringstillstånd.

Force majeure

I det fall bokningen inte kan genomföras på grund av hinder utanför Al Dentes kontroll som Al Dente inte kan förväntas räkna med när avtalet ingicks, och vars följder Al Dente inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är Al Dente fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Sekretess

Parterna åtar sig att behandla villkoren i detta villkor som konfidentiell information. Ingen part ska delge denna konfidentiella information till tredje man, utan skriftligt godkännande av den andra parten.

Villkor Privata grupper

Villkoren gäller Al Dente Samantha Öberg AB, nedan kallat Al Dente, och beställande företag, nedan kallat Gästen, vid bokning av italienska matlagningsevent i Al Dentes regi. I och med bekräftad bokning anses Gästen ha accepterat dessa villkor.

Vem är ansvarig?

Ansvarig arrangör är Samantha Öberg AB, Karlbergsvägen 25, 113 27 Stockholm. Telefon 072-309 49 72. Organisationsnummer 556868-4517.

När är bokningen bindande?

Bokningen gäller ömsesidigt för såväl Al Dente som Gästen, så snart Al Dente formellt har bekräftat bokningen via mail.

När ska Gästen betala?

Gästen ska erlägga betalning för eventet (offererat belopp plus 25% moms, och eventuella tilläggskostnader som kan ha uppkommit vid eventet så som köp av dryck eller andra produkter), senast 25 dagar efter eventet, om inget annat framgår av bekräftelsen.

Vad gäller om Gästen ändrar datum?

Ändring upp till 8 dagar före eventet: Kostnadsfri ombokning till annat datum. 

Ändring av datum närmare än 8 dagar före eventet: Ändringar kan inte göras och 100% av offererat belopp debiteras Gästen. Gästen kan ändra datumet vid ett tillfälle, om ytterligare ombokning önskas göra behöver Gästen betala ett nytt ombokningsskydd.

Med tillägget “ombokningsskydd” á 90 kr/person (gäller samtliga deltagare) kan HELA sällskapet Omboka eventet fram till 8 timmar innan eventstart.

Vad gäller om Gästen ändrar antal deltagare?

Vid ändring av antal deltagare ska Gästen meddela detta senast 5 arbetsdagar före eventet. Vid senare ändring debiteras Gästen alla bokade platser, även de eventuellt outnyttjade. Priset avser det angivna antalet deltagare. Prisändringar vid ändrat antal deltagare kan förekomma.

Vad gäller om Gästen avbokar?

Avbokning mellan 90 till 30 dagar före eventet: 20 % av det offererade beloppet debiteras Gästen. Avbokning mellan 30 och 8 dagar före eventet: 50 % av det offererade beloppet debiteras Gästen. Avbokning närmare än 7 dagar före eventet: 100% av det offererade beloppet debiteras Gästen.

Vad gäller om Gästen inte betalar i avtalad tid?

Vid försenad betalning utgår dröjsmål för ränta enligt räntelagen.

Hur hanterar Al Dente Gästens eventuella önskemål om specialkost?

Gästen ska meddela eventuella allergier och speciella kostönskemål senast 5 dagar före eventet. Al Dente hanterar dessa genom att i största möjliga utsträckning anpassa maträtterna efter Gästens önskemål, varje deltagare har dock själv huvudansvar för sin egen hälsa. Vid luftburna allergier kan Al Dente inte ansvara för att allergener inte förekommer i lokalerna.

Vilka hygienregler gäller vid matlagning hos Al Dente?

Innan matlagningseventet påbörjas ska deltagarna tillsammans med kursledare från Al Dente gå igenom ”Regler och rutiner vid matlagning” för att säkerställa att hygienen under kursen hanteras korrekt och säkert. Samtliga deltagare ansvarar för att de följer dessa föreskrifter.

Vad händer om kunden är försenad?

Vid upp till 60 minuters försening: Eventet skjuts framåt, om möjligt. I annat fall förkortas eventet. Vid mer än 60 minuters försening: Eventet kan inte genomföras enligt avtalat program.

Förbehåll

Al Dente förbehåller sig rätten att avvisa sällskap eller deltagare under vissa förhållanden:

 • Sällskap eller deltagare som är så påverkade av alkohol eller andra droger att eventet inte kan genomföras på ett säkert sätt.
 • Sällskap eller deltagare som på annat sätt äventyrar säkerheten i köket för övriga deltagare eller för Al Dentes personal.

I dessa fall debiteras Gästen 100% av det offererade beloppet för sällskapet eller delar av sällskapet.

Klagomål

Om Gästen har klagomål gällande eventets genomförande ska Gästen i första hand meddela kursledaren detta så att eventuella oklarheter kan lösas omgående. Är detta inte möjligt framförs klagomål skriftligen i efterhand till [email protected].

Alkohol

Alkohol eller annan dryck får ej medtas då lokalerna har serveringstillstånd.

Force majeure

I det fall bokningen inte kan genomföras på grund av hinder utanför Al Dentes kontroll som Al Dente inte kan förväntas räkna med när avtalet ingicks, och vars följder Al Dente inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är Al Dente fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Sekretess

Parterna åtar sig att behandla villkoren i detta villkor som konfidentiell information. Ingen part ska delge denna konfidentiella information till tredje man, utan skriftligt godkännande av den andra parten.

Villkor Matlagningskurser

Villkoren gäller Al Dente Samantha Öberg AB, nedan kallat Al Dente, och beställande företag, nedan kallat Gästen, vid bokning av italienska matlagningsevent i Al Dentes regi. I och med bekräftad bokning anses Gästen ha accepterat dessa villkor.

Vem är ansvarig?

Ansvarig arrangör är Samantha Öberg AB, Karlbergsvägen 25, 113 27 Stockholm. Telefon 072-309 49 72. Organisationsnummer 556868-4517.

När är bokningen bindande?

Bokningen gäller ömsesidigt för såväl Al Dente som Gästen, så snart Al Dente formellt har bekräftat bokningen via mail.

När ska Gästen betala?

Gästen ska erlägga betalning för eventet (offererat belopp plus 25% moms, och eventuella tilläggskostnader som kan ha uppkommit vid eventet så som köp av dryck eller andra produkter), senast 25 dagar efter eventet, om inget annat framgår av bekräftelsen.

Vad gäller om Gästen ändrar datum?

Ändring upp till 8 dagar före eventet: Kostnadsfri ombokning till annat datum. 

Ändring av datum närmare än 8 dagar före eventet: Ändringar kan inte göras och 100% av offererat belopp debiteras Gästen. Gästen kan ändra datumet vid ett tillfälle, om ytterligare ombokning önskas göra behöver Gästen betala ett nytt ombokningsskydd.

Med tillägget “ombokningsskydd” á 90 kr/person (gäller samtliga deltagare) kan HELA sällskapet Omboka eventet fram till 8 timmar innan eventstart.

Vad gäller om Gästen ändrar antal deltagare?

Vid ändring av antal deltagare ska Gästen meddela detta senast 5 arbetsdagar före eventet. Vid senare ändring debiteras Gästen alla bokade platser, även de eventuellt outnyttjade. Priset avser det angivna antalet deltagare. Prisändringar vid ändrat antal deltagare kan förekomma.

Vad gäller om Gästen avbokar?

Avbokning mellan 90 till 30 dagar före eventet: 20 % av det offererade beloppet debiteras Gästen. Avbokning mellan 30 och 8 dagar före eventet: 50 % av det offererade beloppet debiteras Gästen. Avbokning närmare än 7 dagar före eventet: 100% av det offererade beloppet debiteras Gästen.

Vad gäller om Gästen inte betalar i avtalad tid?

Vid försenad betalning utgår dröjsmål för ränta enligt räntelagen.

Hur hanterar Al Dente Gästens eventuella önskemål om specialkost?

Gästen ska meddela eventuella allergier och speciella kostönskemål senast 5 dagar före eventet. Al Dente hanterar dessa genom att i största möjliga utsträckning anpassa maträtterna efter Gästens önskemål, varje deltagare har dock själv huvudansvar för sin egen hälsa. Vid luftburna allergier kan Al Dente inte ansvara för att allergener inte förekommer i lokalerna.

Vilka hygienregler gäller vid matlagning hos Al Dente?

Innan matlagningseventet påbörjas ska deltagarna tillsammans med kursledare från Al Dente gå igenom ”Regler och rutiner vid matlagning” för att säkerställa att hygienen under kursen hanteras korrekt och säkert. Samtliga deltagare ansvarar för att de följer dessa föreskrifter.

Vad händer om kunden är försenad?

Vid upp till 60 minuters försening: Eventet skjuts framåt, om möjligt. I annat fall förkortas eventet. Vid mer än 60 minuters försening: Eventet kan inte genomföras enligt avtalat program.

Förbehåll

Al Dente förbehåller sig rätten att avvisa sällskap eller deltagare under vissa förhållanden:

 • Sällskap eller deltagare som är så påverkade av alkohol eller andra droger att eventet inte kan genomföras på ett säkert sätt.
 • Sällskap eller deltagare som på annat sätt äventyrar säkerheten i köket för övriga deltagare eller för Al Dentes personal.

I dessa fall debiteras Gästen 100% av det offererade beloppet för sällskapet eller delar av sällskapet.

Klagomål

Om Gästen har klagomål gällande eventets genomförande ska Gästen i första hand meddela kursledaren detta så att eventuella oklarheter kan lösas omgående. Är detta inte möjligt framförs klagomål skriftligen i efterhand till [email protected].

Alkohol

Alkohol eller annan dryck får ej medtas då lokalerna har serveringstillstånd.

Force majeure

I det fall bokningen inte kan genomföras på grund av hinder utanför Al Dentes kontroll som Al Dente inte kan förväntas räkna med när avtalet ingicks, och vars följder Al Dente inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är Al Dente fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Sekretess

Parterna åtar sig att behandla villkoren i detta villkor som konfidentiell information. Ingen part ska delge denna konfidentiella information till tredje man, utan skriftligt godkännande av den andra parten.

Cookies på hemsidan

Performance cookies2

Cookie keyDomainPathCookie typeExpirationDescription
_ga_B7P2Q5PDTP
.aldentestockholm.com/First-party1 year 1 monthThis cookie is used by Google Analytics to persist session state.
 
_ga
.aldentestockholm.com/First-party1 year 1 monthThis cookie name is associated with Google Universal Analytics – which is a significant update to Google’s more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.
 

Targeting cookies1

Cookie keyDomainPathCookie typeExpirationDescription
_gcl_au
.aldentestockholm.com/First-party3 monthsUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services
 

Unclassified cookies2

Cookie keyDomainPathCookie typeExpirationDescription
cookieyes-consent
www.aldentestockholm.com/First-party1 year 
 
mailchimp_landing_site
www.aldentestockholm.com/First-party28 days 
 

Storages2

Storage keyTypeCategory
lastExternalReferrerTimelocalStrictly Necessary
lastExternalReferrerlocalStrictly Necessary
0
  0
  Din varukorg
  Din varukorg är för närvarande tomTillbaka

  Sötnöt... - 50%

  Testa våra bästsäljande nötkrämer till halva priset nu! Pistage, mandel eller hasselnöt - vilken väljer du?

  Sötnöt... - 50%

  Testa våra bästsäljande nötkrämer till halva priset nu!  Pistage, mandel eller hasselnöt – vilken väljer du?

  Pistage-mandelkräm

  99 49 kr

  Mandelkräm

  119 59 kr

  Hasselnötskräm

  89 45 kr

  vi ringer tillbaka!

  Öppettider i jul:

  Beställningar skickas när vi öppnar upp butik & kök den 8/1-24

  Kontoret öppet som vanligt alla vardagar (även i mellandagarna) för frågor, offertförfrågningar & bokningar.

  Presentkort perfekt julklapp, present eller gåva till den som älskar mat och matlagning

  Varför inte ge ett presentkort på matlagningskurs i julklapp till någon du tycker om? Sistaminuten-julklapp: Vi skickar digitalt presentkort för köp senast 23/12 kl. 18.00.

  Följ med du med och ha det riktigt kul tillsammans i våra familjära och inbjudande italienska kök!

  Öppettider i jul:

  Beställningar skickas när vi öppnar upp butik & kök den 8/1-24

  Kontoret öppet som vanligt alla vardagar (även i mellandagarna) för frågor, offertförfrågningar & bokningar.